WZD-functionaris

Wat is een WZD functionaris De Wzd-functionaris vervult een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hij beoordeelt onder meer alle zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Het werk van de Wzd-functionaris draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming over onvrijwillige zorgverlening en bevordert de kwaliteit daarvan. Het is belangrijk dat […]

In bewaring stelling, IBS

Wat is een inbewaringstelling of IBS? Een inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang is een verplichte opname in een spoedsituatie. Er is sprake van een situatie waarbij het gedrag van een client acuut en ernstig nadeel veroorzaakt. De cliënt wil niet vrijwillig worden opgenomen en er is geen tijd om het oordeel […]

Hoe gaat een beoordeling

Zodra u interesse heeft in een wilsbekwaamheidsbeoordeling neemt u contact met ons op. Indien de beoordeling spoed heeft, binnen 72 uur neem dan altijd telefonisch contact met ons op. Stap 1: u meldt zich aan. Aanmelden kan via onze Contactpagina of bij spoedgevallen telefonisch. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u op nemen. Hierbij […]

Wilsbekwaamheid

Wat is wilsbekwaamheid De term wilsbekwaamheid gaat over het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemenen de gevolgen daarvan te overzien. Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit […]