Verwijzers

Wilsbekwaamheid Wilt u verwijzen voor een wilsbekwaamheidsbeoordeling? Wij verrichten zowel beoordelingen voor notariële zaken, zoals het opstellen van een testament of de verkoop van een huis als beoordelingen voor medische zaken, zoals wilsbekwaamheid ten aanzien van het starten of weigeren van een behandeling. Bent u (huis)arts? Verwijzen kan dan ook via zorgdomein. Heeft u vragen […]

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een Nederlandse wet die de rechten regelt van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg ontvangen. Deze wet is in Nederland van kracht sinds 1 januari 2020 en heeft als doel de rechten en de kwaliteit van zorg voor deze groep te waarborgen.

Geschiedenis Wet zorg en dwang

[…]

WZD-functionaris

Wat is een WZD functionaris De Wzd-functionaris vervult een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hij beoordeelt onder meer alle zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Het werk van de Wzd-functionaris draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming over onvrijwillige zorgverlening en bevordert de kwaliteit daarvan. Het is belangrijk dat […]

Rechtelijke machtiging

Soms is het nodig om iemand onvrijwillig op te nemen, om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. Het gaat hier om mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening – bijvoorbeeld dementie – die door hun gedrag hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Wat is een rechtelijke machtiging Een […]

In bewaring stelling, IBS

Wat is een inbewaringstelling of IBS? Een inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang is een verplichte opname in een spoedsituatie. Er is sprake van een situatie waarbij het gedrag van een client acuut en ernstig nadeel veroorzaakt. De cliënt wil niet vrijwillig worden opgenomen en er is geen tijd om het oordeel […]

Diensten

E-WZD biedt verschillende diensten aan, zoals het beoordelen van rechtelijke machtigingen (RM) en in bewaring stelling (IBS) in het kader van de Wet zorg en dwang. Ook leveren wij onafhankelijke WZD-functionarissen voor instellingen en wilsbekwaamheidsbeoordelingen. Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact met ons op. WilsbekwaamheidHet kan voorkomen dat er een medische verklaring omtrent wilsbekwaamheid […]