Verwijzers

Wilsbekwaamheid Wilt u verwijzen voor een wilsbekwaamheidsbeoordeling? Wij verrichten zowel beoordelingen voor notariĆ«le zaken, zoals het opstellen van een testament of de verkoop van een huis als beoordelingen voor medische zaken, zoals wilsbekwaamheid ten aanzien van het starten of weigeren van een behandeling. Bent u (huis)arts? Verwijzen kan dan ook via zorgdomein. Heeft u vragen […]

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid is het vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit is van vitaal belang, vooral wanneer er medische, financiĆ«le of juridische kwesties moeten worden beslist. Het kan gebeuren dat u in de toekomst wilsbekwaamheid verliest, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom. Met ons Wilsbekwaamheidsonderzoek kunt u uw wilsbekwaamheid officieel laten vaststellen. Het E-WZD Wilsbekwaamheidsonderzoek: **1. Professionele […]

Rechtelijke machtiging

Soms is het nodig om iemand onvrijwillig op te nemen, om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. Het gaat hier om mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening – bijvoorbeeld dementie – die door hun gedrag hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Wat is een rechtelijke machtiging Een […]

Hoe gaat een beoordeling

Zodra u interesse heeft in een wilsbekwaamheidsbeoordeling neemt u contact met ons op. Indien de beoordeling spoed heeft, binnen 72 uur neem dan altijd telefonisch contact met ons op. Stap 1: u meldt zich aan. Aanmelden kan via onze Contactpagina of bij spoedgevallen telefonisch. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u op nemen. Hierbij […]

Diensten

E-WZD biedt verschillende diensten aan, zoals het beoordelen van rechtelijke machtigingen (RM) en in bewaring stelling (IBS) in het kader van de Wet zorg en dwang. Ook leveren wij onafhankelijke WZD-functionarissen voor instellingen en wilsbekwaamheidsbeoordelingen. Heeft u interesse, neem dan vrijblijvend contact met ons op. WilsbekwaamheidHet kan voorkomen dat er een medische verklaring omtrent wilsbekwaamheid […]

Wilsbekwaamheid

Wat is wilsbekwaamheid De term wilsbekwaamheid gaat over het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemenen de gevolgen daarvan te overzien. Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit […]