Wat is wilsbekwaamheid

De term wilsbekwaamheid gaat over het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen
en de gevolgen daarvan te overzien.
Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen.

Er zijn situaties denkbaar waarin het noodzakelijk is om de wilsbekwaamheid te beoordelen. Bijvoorbeeld bij de notaris, deze oordeelt altijd of hij iemand wilsbekwaam acht. Twijfelt de notaris of vindt hij het persoon wilsonbekwaam dan zal hij een beoordeling van een deskundig arts vragen.

Dementie en wilsbekwaamheid

De diagnose dementie wil niet meteen zeggen dat iemand wilsonbekwaam is. Door dementie verliest iemand vaak stap voor stap de bekwaamheid om zelf beslissingen te nemen. Het kan best zo zijn dat degene kleine beslissingen nog wel kan nemen (zoals bepalen welke kleding iemand aan wilt), maar een grotere complexe beslissing (zoals het opstellen van een testament) niet meer. EWZD is gespecialiseerd in het beoordelen van wilsbekwaamheid bij dementie en zal hier goed het onderscheid in kunnen maken.

 

Hoe gaat een beoordeling in zijn werk

Allereerst neemt u contact op met EWZD, moet de beoordeling zeer snel plaats vinden doe dit dan altijd telefonisch. Wij zullen uitvragen wie er beoordeeld moet worden en welke situatie er beoordeeld moet worden. Indien wij aan uw verzoek kunnen voldoen sturen wij u documenten op die u volledig kunt invullen. Dit betreffen vragen onderandere over de gezondheid van de betrokkene. De afspraak wordt gepland, deze zal meestal in de thuissituatie van betrokkene plaatsvinden. Binnen 24 uur na de afspraak wordt de beoordeling naar u verzonden.