Wat is een inbewaringstelling of IBS?

Een inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang is een verplichte opname in een spoedsituatie. Er is sprake van een situatie waarbij het gedrag van een client acuut en ernstig nadeel veroorzaakt. De cliënt wil niet vrijwillig worden opgenomen en er is geen tijd om het oordeel van de rechter af te wachten. De burgemeester kan een beschikking tot inbewaringstelling afgeven. De cliënt kan dan onvrijwillig worden opgenomen. Het besluit van de burgemeester is 3 werkdagen geldig, hierna kan deze verlengt worden.

IBS en de GGZ

Van oudsher verzorgd de GGZ crisisdienst de IBS beoordelingen, dit deden zij voor GGZ cliënten maar ook cliënten uit de ouderen- en gehandicaptenzorg. Omdat er per 1 januari 2020 een splitsing is gekomen tussen de wet voor cliënten met psychiatrische problematiek en cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld, is de landelijke trend dat de GGZ zich terug trekt uit de IBS dienstverlening van de WZD en zich volledig op de WVGGZ gaat richten. VVT organisaties hebben collectief een verantwoordelijkheid om dit integraal onderdeel van de ouderenzorg op te pakken en worden gestimuleerd dit over te nemen van de GGZ

EWZD en IBS beoordelingen

IBS beoordelingen zijn tijdrovend en niet planbaar, het is dus ingewikkeld om een dekkend rooster te verzorgen van artsen die bekwaam zijn in deze beoordelingen. EWZD kan IBS beoordelingen binnen de WZD voor u overnemen. Wij zorgen voor een team van ervaren en bekwame artsen. Zij zullen de beoordelingen vakkundig onafhankelijk en snel kunnen uitvoeren.

Neem voor meer informatie contact met ons op.