Soms is het nodig om iemand onvrijwillig op te nemen, om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. Het gaat hier om mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening – bijvoorbeeld dementie – die door hun gedrag hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengen.

Wat is een rechtelijke machtiging

Een rechtelijke machtiging (RM) is een beslissing die wordt genomen door een rechter. Hierin kan worden besloten dat een cliënt onvrijwillig wordt opgenomen in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis. De rechter zorgt voor zorgvuldige besluitvorming. De cliënt wordt bijgestaan door een advocaat. Voorafgaand aan de zitting wordt de cliënt door een onafhankelijk arts beoordeelt. Deze kijkt of een opname middels een rechtelijke machtiging het juiste middel is om ernstig nadeel te voorkomen.

Wanneer een rechtelijke machtiging

Een rechterlijke machtiging kan worden opgelegd aan volwassenen die zich verzetten tegen opname of een vertegenwoordiger hebben die zich verzet tegen opname.
De client moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De client heeft een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie. Of hij heeft een van de volgende aandoeningen: het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
  • Het is noodzakelijk dat de cliënt wordt opgenomen in een zorginstelling.
  • De cliënt is 12 jaar of ouder.
  • De cliënt of zijn vertegenwoordiger wil duidelijk geen opname.

 

Een rechtelijke machtiging beoordeling aanvragen.

De artsen van EWZD verzorgen de medische verklaringen bij de aanvraag van een rechtelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en Dwang. Wij bezoeken de client thuis of op locatie en voeren een snelle, onafhankelijke beoordeling uit. Heeft u interesse in een medische verklaring voor een rechtelijke machtiging? neem dan snel contact met ons op.

De kosten voor een medische verklaring declareert EWZD bij de zorgverzekering.