Wie valt er onder de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang (Wzd) is van toepassing op twee specifieke doelgroepen:

1. Mensen met een verstandelijke beperking.
2. Mensen met een psychogeriatrische aandoening:  Deze groep omvat ouderen en anderen die lijden aan aandoeningen die van invloed zijn op het cognitieve functioneren, zoals bij dementie.
3. mensen met een daaraan gelijk gestelde aandoening, zoals het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington of  niet-aangeboren hersenletsel. Maar enkel wanneer hun daaruit voortkomende beperkingen lijden tot dezelfde zorgvraag als mensen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap.

E-WZD is gespecialiseerd in de laatste twee groepen, de specialisten ouderengeneeskunde van ons expertisecentrum houden zich dagelijks bezig met de zorg voor mensen met dementie of daarop lijkende aandoeningen.