Wat is een WZD functionaris

De Wzd-functionaris vervult een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd).
Hij beoordeelt onder meer alle zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Het werk van de Wzd-functionaris draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming over onvrijwillige zorgverlening en bevordert de kwaliteit daarvan. Het is belangrijk dat de WZD-functionaris onafhankelijk van de organisatie kan opereren.
De Wzd-functionaris wordt gezien als opvolger van de Bopz-arts.

Wat doet een WZD-functionaris?

Een WZD-functionaris heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden in het kader van de Wet zorg en dwang, waaronder:

  1. Toetsen van zorgplannen: De functionaris beoordeelt of de voorgestelde onvrijwillige zorg in overeenstemming is met de wettelijke vereisten en de rechten van de betrokkene.
  2. Adviseren en bemiddelen: De WZD-functionaris kan advies geven over alternatieve zorgoplossingen en proberen te bemiddelen tussen de zorginstelling, de cliënt en diens vertegenwoordiger.
  3. Melden van onvrijwillige zorg: Als onvrijwillige zorg toch noodzakelijk is, moet de WZD-functionaris dit melden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
  4. Opleiding en deskundigheid: WZD-functionarissen moeten voldoende kennis hebben van de WZD en de rechten van de cliënten om hun taken goed te kunnen vervullen.

De invoering van de Wet zorg en dwang heeft als doel de rechten en de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening te waarborgen en te verbeteren, terwijl tegelijkertijd onvrijwillige zorg zoveel mogelijk wordt beperkt en onder strikte voorwaarden wordt uitgevoerd. De WZD-functionaris speelt een cruciale rol in het waarborgen van deze rechten en het naleven van de wet.

 

Wat kan EWZD voor u betekenen?

EWZD kan voor u een onafhankelijke en bekwame WZD-functionaris verzorgen. Onze specialisten ouderengeneeskunde hebben veel werkervaring in de ouderenzorg, en zijn allen bekwaam in de Wet zorg en dwang. Of u nu eenmalig een oordeel nodig heeft, hulp naast u bestaande WZD-functionarissen, of het oordeel van een onafhankelijke deskundige nodig heeft. EWZD biedt het allemaal. neem contact op voor de mogelijkheden voor uw situatie.