Hoe gaat een beoordeling

Zodra u interesse heeft in een wilsbekwaamheidsbeoordeling neemt u contact met ons op. Indien de beoordeling spoed heeft, binnen 72 uur neem dan altijd telefonisch contact met ons op. Stap 1: u meldt zich aan. Aanmelden kan via onze Contactpagina of bij spoedgevallen telefonisch. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u op nemen. Hierbij […]

Wilsbekwaamheid

Wat is wilsbekwaamheid De term wilsbekwaamheid gaat over het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemenen de gevolgen daarvan te overzien. Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit […]