Verwijzers

Wilsbekwaamheid Wilt u verwijzen voor een wilsbekwaamheidsbeoordeling? Wij verrichten zowel beoordelingen voor notariĆ«le zaken, zoals het opstellen van een testament of de verkoop van een huis als beoordelingen voor medische zaken, zoals wilsbekwaamheid ten aanzien van het starten of weigeren van een behandeling. Bent u (huis)arts? Verwijzen kan dan ook via zorgdomein. Heeft u vragen […]

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een Nederlandse wet die de rechten regelt van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg ontvangen. Deze wet is in Nederland van kracht sinds 1 januari 2020 en heeft als doel de rechten en de kwaliteit van zorg voor deze groep te waarborgen.

Geschiedenis Wet zorg en dwang

[…]

Rechtelijke machtiging

Soms is het nodig om iemand onvrijwillig op te nemen, om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. Het gaat hier om mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening – bijvoorbeeld dementie – die door hun gedrag hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengen. Wat is een rechtelijke machtiging Een […]

Wilsbekwaamheid

Wat is wilsbekwaamheid De term wilsbekwaamheid gaat over het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemenen de gevolgen daarvan te overzien. Iedereen is in principe wilsbekwaam, totdat het tegendeel bewezen is. Iemand is wilsonbekwaam als hij de informatie niet (meer) kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit […]