Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is een Nederlandse wet die de rechten regelt van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg ontvangen. Deze wet is in Nederland van kracht sinds 1 januari 2020 en heeft als doel de rechten en de kwaliteit van zorg voor deze groep te waarborgen.

Geschiedenis Wet zorg en dwang

[…]

WZD-functionaris

Wat is een WZD functionaris De Wzd-functionaris vervult een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hij beoordeelt onder meer alle zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen. Het werk van de Wzd-functionaris draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming over onvrijwillige zorgverlening en bevordert de kwaliteit daarvan. Het is belangrijk dat […]