In bewaring stelling, IBS

Wat is een inbewaringstelling of IBS? Een inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang is een verplichte opname in een spoedsituatie. Er is sprake van een situatie waarbij het gedrag van een client acuut en ernstig nadeel veroorzaakt. De cliĆ«nt wil niet vrijwillig worden opgenomen en er is geen tijd om het oordeel […]