Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2C) Artikel 1 – Definities Expertisecentrum WZD B.V., gevestigd te Almere, KvK-nummer 91112273, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever. Zorgverlener is de arts welke uitvoering geeft aan de overeenkomst. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. Met de overeenkomst wordt bedoeld […]